J2ME Loader

J2ME Loader 1.7.5-play for Android

J2ME Loader

Mô tả của J2ME Loader

J2ME loader là công cụ giả lập Java 2 Micro Edition cho Android. Nó hỗ trợ mọi trò chơi 2d và 3d  vài hạn chế (Trò chơi Mascot Capsule 3D không hoạt động).
J2ME Loader 1.7.5-play  Cập nhật

2022-02-16

Leave a Reply