Island apk 5.4.3 for Android

IslandIsland

Island (2)
Island apk
Island (3)
Island (2) Island apk Island (3)

Mô tả của Island

* Ứng dụng cô lập, để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
* Ứng dụng nhân bản, để chạy song song 2 tài khoản cùng lúc.
* Đóng băng ứng dụng và Ẩn ứng dụng.
* Chỉ sử dụng VPN ở 1 bên hoặc các VPN khác nhau cho cả hai bên. 
Island 5.4.3 Cập nhật
2021-08-15

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  59  =  60