Ice Box Apps freezer

Ice Box Apps freezer apk  3.19.0 G for Android

Ice Box Apps freezer

Ice Box Apps freezer

Ice Box Apps freezer (2)
Ice Box Apps freezer (1)
Ice Box Apps freezer (4)
Ice Box Apps freezer (5)
Ice Box Apps freezer (3)
Ice Box Apps freezer (2) Ice Box Apps freezer (1) Ice Box Apps freezer (4) Ice Box Apps freezer (5) Ice Box Apps freezer (3)

Mô tả của Ice Box

Ice Box – Đóng băng và giấu các ứng dụng ít được sử dụng.

Thiết bị của bạn cần được root, mới có thể cài đặt trực tiếp.
Nếu không có root, bạn cần phải trải qua các thao tác rất phức tạp để kích hoạt Ice Box. Vui lòng đọc hướng dẫn đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.

Thiết lập không Root: http://iceboxdoc.catchingnow.com/Device%20Owner%20(Non%20Root)%20Setup

Các ứng dụng trong hộp sẽ ẩn khỏi trình khởi chạy và sẽ không thể lấy cắp pin hoặc dữ liệu di động của bạn trong nền. Bạn có thể dễ dàng khởi chạy chúng từ Ice Box, giống như khởi chạy từ một thư mục trên màn hình chính. Chúng sẽ tự động được đóng băng sau khi khóa màn hình.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +    =  10