Hype Simulator

Hype Simulator apk 3.1.3 for Android

Hype Simulator

Mô tả của Hype Simulator

Nhận được tất cả sự cường điệu mà bạn đã mơ ước !! 

Sau khi thiết lập, bạn có 15 phút để thưởng cuộc sống của 1 ngôi sao mạng xã hội! Có rất nhiều việc bạn có thể làm: đăng clip của riêng bạn, nhận bình luận, lượt thích và lượt theo dõi, tăng lượt thích kể cả thông báo từ bất kỳ ai bạn thích!

Khi hết thời gian, bạn có thể bắt đầu lại từ đầu !!

Hype Simulator 3.1.3 Cập nhật

2021-01-14

Leave a Reply