Huawei Mobile Services

Huawei Mobile Services  4.0.0.337 for Android

Huawei Mobile Services

Huawei

Huawei apk
Huawei (2)
Huawei (4)
Huawei (3)
Huawei apk Huawei (2) Huawei (4) Huawei (3)

Mô tả của Huawei Mobile Services

Huawei Mobile Services cung cấp các dịch vụ cơ bản cho thiết bị Huawei của bạn, chẳng hạn như ID HUAWEI và thanh toán. Bạn chỉ cần đăng nhập vào ID HUAWEI của mình để truy cập AppGallery, Đám mây, Sức khỏe, v.v.
Nếu bạn là nhà phát triển, Huawei Mobile Services sẽ giúp bạn nâng cao trải nghiệm người dùng đối với ứng dụng của mình bằng cách cung cấp các tính năng như thông báo đẩy, đăng nhập nhanh, mua hàng trong ứng dụng, máy học, cũng như các dịch vụ bản đồ và trò chơi.
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »