Hitmasters apk  1.4.0 for Android

Hitmasters

Hitmasters

Hitmasters apk
Hitmasters (6)
Hitmasters (5)
Hitmasters (4)
Hitmasters (3)
Hitmasters (2)
Hitmasters apk Hitmasters (6) Hitmasters (5) Hitmasters (4) Hitmasters (3) Hitmasters (2)

Mô tả của Hitmasters

Bắt đầu  những câu đố đơn thuần và sau đó tiến đến một số cấp độ thử thách! Hàng tấn vũ khí đang chờ bạn trong kho khí giới của trò chơi. Hãy thử tất cả!

Đưa ra quyết định sáng suốt. Một sai lầm và quân thù của bạn bắt bạn! Đừng để họ một cơ hội. Hoặc … chỉ phải khởi đầu lại.

Hitmasters 1.4.0 Cập nhật
2020-05-13

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

69  +    =  76