Hik-Connect

Hik-Connect 3.11.1.1023 for Android

Mô tả của Hik-Connect

Ứng dụng Hik-Connect được tạo ra để hoạt động với các thiết bị của Hikvision như DVR, NVR, Camera, Thiết bị liên lạc video và Bảng điều khiển bảo mật. Với ứng dụng này, bạn có thể theo dõi video giám sát trong thời gian thực hoặc phát lại video từ nhà riêng, văn phòng, hội thảo của bạn hoặc những nơi khác vào bất kỳ khi nào. Khi cảnh báo thiết bị được kích hoạt, bạn có thể nhận được thông tin ngay lập tức từ ứng dụng Hik-Connect.

Hik-Connect 3.11.1.1023 Cập nhật

2019-10-24

Leave a Reply