Hide Test Paper apk  1.0.6 for Android

Hide Test Paper

Hide Test Paper

Hide Test Paper (3)
Hide Test Paper (4)
Hide Test Paper (5)
Hide Test Paper (2)
Hide Test Paper (1)
Hide Test Paper (3) Hide Test Paper (4) Hide Test Paper (5) Hide Test Paper (2) Hide Test Paper (1)

Mô tả của Hide Test Paper

Ẩn bài kiểm tra 0 điểm của bạn! Giấu trong tủ? Trốn trong bồn tắm? Không thể để mẹ tìm thấy giấy của bạn!

Game này có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu bạn không thể vượt qua rào cản, bạn có thể nhận mẹo miễn phí bằng cách xem video.

Ngày phát hành:

2021-03-17

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30  +    =  38