Hide Online

Hide Online apk 4.7.1 for Android

Hide Online


Mô tả của Hide Online

Hide Online – một game bắn súng hành động với nhiều người chơi Hide and Seek  gay cấn trong thể loại Prop Hunt nổi tiếng.

Trốn như 1 người ủng hộ từ những người chơi khác trong bất cứ phòng nào hoặc cố gắng chạy thoát! Đơn giản chỉ cần biến thành bất kỳ loại vật thể ẩn nào như – một cái ghế, một cái hộp, một cái tách, hoặc thậm chí một cái xoong.

Hide Online 4.7.1 Cập nhật

2021-08-12

Leave a Reply