HERO WARS Defense

HERO WARS Defense 1.1.0 for Android

HERO WARS Defense

Mô tả của Chiến tranh anh hùng HERO WARS Defense

– Trò chơi này là 1 trò chơi mô phỏng thời kì thực (RTS)
– Bảo vệ căn cứ của bạn bằng cách dùng anh hùng, vũ khí.
– Có khả năng tiến công dựa trên những vị trí và chiến lược bằng
cách sử dụng đặc điểm riêng của từng anh hùng.
– Thu nạp nhiều anh hùng, vật phẩm, kỹ năng.
– Tạo nên những siêu anh hùng bằng cách nâng cấp!ĐẶC TRƯNG:
– Bạn  thể tạo ra những anh hùng độc nhất cho riêng mình và tiêu diệt kẻ thù.
– Bạn  thể nâng cấp anh hùng, cơ sở, kỹ năng, năng suất
————————————————– ———————
Liên kết url chính sách bảo mật:
https://naomicsoft.blogspot.com/2019/08/this-privacy-policy-policy-explains-way.html
HERO WARS Defense 1.1.0 Cập nhật
2022-09-01

Leave a Reply