Happy Zombie Virus

Happy Zombie Virus  1.12 for Android

Happy Zombie Virus


Mô tả của Happy Zombie Virus

Hợp nhất! Bạn có thể tìm thấy nhiều loại thây ma mới.
Nâng cao! Bạn có thể phát triển những thây ma mạnh hơn thông qua việc lên cấp.
Chinh phục! Hãy lấp đầy thế giới này với những người bạn thây ma dễ thương và vui vẻ!

Happy Zombie Virus 1.12 Cập nhật

2021-05-25

Leave a Reply