Hangouts apk  39.0.382346130 for Android

Hangouts

Hangouts

Hangouts (2)
Hangouts apk
Hangouts (3)
Hangouts (6)
Hangouts (4)
Hangouts (5)
Hangouts (2) Hangouts apk Hangouts (3) Hangouts (6) Hangouts (4) Hangouts (5)

Mô tả của Hangouts

Sử dụng Hangouts để kết nối liên lạc. Nhắn tin cho danh bạ, bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video miễn phí và bắt đầu cuộc trò chuyện với một người hoặc một nhóm.

Các cuộc gọi tới người dùng Hangouts là hoàn toàn miễn phí nhưng các cuộc gọi khác có thể bị tính phí. Xem cước cuộc gọi của chúng tôi tại https://www.google.com/hangouts/rates

Hangouts 39.0.382346130 Cập nhật

2021-07-14

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  4  =  11