Hangouts Meet

Hangouts Meet 45.0.328626805 for Android

Mô tả của Hangouts Meet

Thực hiện các cuộc họp video đơn giản, sắc nét, dễ dàng và chất lượng cao nhờ Google. Cộng tác và tạo dựng các mối quan hệ với nhóm cũng như đối tác của bạn, cho dù họ đang ở bất kỳ nơi đâu.

Leave a Reply