Hack não

Hack não 2.2.0 for Android

Hack não

Mô tả của Hack não

Hack Não là ứng dụng tuyệt vời dành riêng cho cộng đồng người học sách “Hack Não 1500” và “Hack Não IELTS” – bộ sách học tiếng Anh

Ôn luyện ngay 5 mảnh ghép từ điển đã học trong sách với những bài tập giúp củng cố:
1. Cách viết đúng chính tả của từ vựng.
2. Chiều Anh sang Việt
3. Chiều Việt sang Anh
4. Cách phát âm của từ
5. Các âm thanh của từ

Học cách phát âm theo khoa học Shadowing và bộ video sửa phát âm khẩu hình miệng
Luyện tập vận dụng linh hoạt từ điển trong những tình huống cụ thể với những level khác nhau.
Đánh giá kết quả ngay sau khi hoàn thành bài tập để thấy được trình độ của mình và những nội dung nên cải thiện.
Thử thách và tương trợ tạo động lực học tập: đăng kí số lượng từ vựng, thời kì học tập, chương trình thử thách hoàn tiền 30 ngày và những câu chuyện thành công từ chính học viên của Hack não.
Website: https://stepup.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/stepupenglishcenter/
Gmail: hieutt.tech@stepup.edu.vn

Hack não 2.0.2 Cập nhật

2021-02-05

Leave a Reply