Habbo Virtual World

Habbo Virtual World  2.30.0 for Android

Habbo Virtual World

Mô tả của Habbo

Habbo – Trò chuyện, Nhập vai và Xây dựng trong thế giới ảo có điểm ảnh EPIC!

Habbo là mạng trò chuyện dành cho giới trẻ lớn nhất hành tinh! Gặp gỡ những người mới và giao lưu cùng với nhiều nhóm do người dùng tạo ra như Quân đội, Mafia, Dịch vụ Tình báo và Bệnh viện, thực sự có thứ gì đó cho tất cả mọi người.

Hơn 600 triệu phòng đã được tạo ra tại Habbo, với người chơi sử dụng nhiều loại vật phẩm bằng lông thú và pixel để tạo nên một không gian mơ ước của họ. 

Ứng dụng này yêu cầu kết nối internet để hoạt động và cung cấp các giao dịch mua trong ứng dụng. 

Liên hệ: https://help.habbo.com/hc/en-us
Hỗ trợ: https://habbohelpen.zendesk.com/entries/92323918-Habbo-for-Android

Habbo 2.30.0 Cập nhật

2021-03-17

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  53  =  61