Guess What apk  2.2.6 for Android

Guess What


Guess What

Guess What apk
Guess What (5)
Guess What (8)
Guess What (6)
Guess What (3)
Guess What (1)
Guess What (7)
Guess What (2)
Guess What apk Guess What (5) Guess What (8) Guess What (6) Guess What (3) Guess What (1) Guess What (7) Guess What (2)

Mô tả của Guess What

Đoán Trò chơi nhóm lạ thường bao gồm đoán các từ xuất hiện trên màn hình.

• Người chơi sẽ đặt điện thoại lên trán và hỏi những người còn lại câu hỏi để đoán từ đúng.
• Khi từ đúng, bạn phải nghiêng điện thoại di động lên để thêm điểm và chuyển sang từ tiếp theo.
• Nếu bạn không thể nói đúng từ, bạn có thể vượt qua nhưng không cần thêm điểm bằng cách nghiêng thiết bị xuống dưới.
• Sau khi đánh hoặc vượt qua, bạn phải đặt điện thoại thẳng trở lại để từ tiếp theo được cập nhật.

⏳ Bạn có 90 giây để ghép càng nhiều từ càng tốt. ⏳

Trò chơi được chia thành các nhóm thể loại và cũng có hai chế độ chơi ngẫu nhiên.
Ngoài ra, bạn có thể tạo các danh mục của riêng mình để đưa trò chơi lên một cấp độ khác.

Guess What 2.2.6 Cập nhật

2021-06-06

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  4  =