GreenShark Game Turbo

GreenShark Game Turbo 1.1.1 for Android

GreenShark Game Turbo


Mô tả của GreenShark

Tăng cường và Tối ưu hóa thiết bị Android của bạn để đạt được hiệu suất tốt nhất trong trò chơi .
Greenshark không trực tiếp tăng tốc thiết bị của bạn, nó phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị, nhưng Greenshark sẽ đo lường và đưa thiết bị của bạn đến hiệu suất tốt hơn để chơi game.

GreenShark 1.1.1 Cập nhật

2021-12-07

Leave a Reply