Greenify apk   4.7.5 for Android

Greenify

Greenify apk
Greenify (2)
Greenify (4)
Greenify (5)
Greenify (3)
Greenify apk Greenify (2) Greenify (4) Greenify (5) Greenify (3)

Mô tả của Greenify

Điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn sẽ không bao giờ trở nên chậm hơn và hao pin hơn sau khi cài đặt nhiều ứng dụng. Với Greenify, thiết bị của bạn có thể chạy gần như trơn tru và lâu dài như thiết bị mới! Greenify giúp bạn xác định và đưa các ứng dụng hoạt động lỗi vào chế độ ngủ đông khi bạn không chủ động sử dụng chúng, để ngăn chúng làm chậm thiết bị của bạn hoặc hao pin, theo một cách độc đáo! Chúng không thể làm gì nếu không được bạn hoặc các ứng dụng khác khởi chạy rõ ràng, trong khi vẫn bảo toàn chức năng khi chạy ở chế độ nền.

Greenify 4.7.5 Cập nhật
2019-11-15

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70  +    =  72