Granny apk  1.7.9 for Android

Mô tả của Granny

Granny nhốt bạn trong nhà.
Bây giờ bạn phải nỗ lực thoát ra khỏi nhà cô ấy, nhưng hãy kỹ càng và yên  lặng. Cô ấy nghe thấy mọi thứ.
Nếu bạn làm rơi vật dụng gì ấy trên sàn, cô ấy sẽ nghe thấy và chạy đến.
Bạn  thể trốn trong tủ đồ hoặc gầm giường.
Bạn  5 ngày.

Granny 1.7.9 Cập nhật
2021-06-03
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  38  =  39