Granny – Chapter Two

Granny - Chapter Two apk  1.1.5 for Android

Granny – Chapter Two

Granny – Chapter Two

Granny - Chapter Two (2)
Granny - Chapter Two apk
Granny - Chapter Two (3)
Granny - Chapter Two (5)
Granny - Chapter Two (4)
Granny - Chapter Two (6)
Granny - Chapter Two (2) Granny - Chapter Two apk Granny - Chapter Two (3) Granny - Chapter Two (5) Granny - Chapter Two (4) Granny - Chapter Two (6)

Mô tả của Granny: Chapter Two

Lần này bà nội và ông nội nhốt cháu trong nhà.
Để sống sót Bạn phải cố gắng thoát ra khỏi nhà của anh ta, nhưng hãy cẩn thận và yên lặng. Granny nghe thấy mọi thứ như bình thường. Ông nội không nghe rõ lắm nhưng ông ấy đánh mạnh.
Nếu bạn làm rơi thứ gì đó trên sàn, Granny sẽ nghe thấy và chạy đến.
Bạn có thể cất giữ trong tủ quần áo hoặc gầm giường.
Bạn có 5 ngày.

Hãy cẩn thận!

Granny: Chapter Two 1.1.5 Cập nhật
2020-04-09
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6  +    =  16