Google TV (previously Play Movies & TV)

Google TV apk  4.27.38.65-tv for Android

Google TV

Mô tả của Google TV (previously Play Movies & TV)

Lưu ý: Ứng dụng Google TV chỉ khả dụng trên thiết bị di động và máy tính bảng Android ở Hoa Kỳ.

Ứng dụng Google TV, trước đây là Play Phim, giúp bạn dễ dàng tìm và thưởng thức nội dung giải trí mà bạn yêu thích ở một nơi. Với Google TV, bạn sẽ có thể:

Google TV (previously Play Movies & TV) 4.27.38.65-tv Cập nhật

2021-08-31

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  +  2  =