Google Play Music apk  8.29.9113-1.W for Android

Google Play Music

Google Play Music

Google Play Music apk
Google Play Music (5)
Google Play Music (6)
Google Play Music (2)
Google Play Music (3)
Google Play Music (4)
Google Play Music (7)
Google Play Music apk Google Play Music (5) Google Play Music (6) Google Play Music (2) Google Play Music (3) Google Play Music (4) Google Play Music (7)

Mô tả của Google Play Music

Các tính năng miễn phí:
* Đài do các chuyên gia tuyển chọn cho bất kỳ điều gì bạn muốn nghe
* Lưu trữ lên tới 50.000 bài hát từ bộ sưu tập nhạc cá nhân của bạn
* Khám phá và đăng ký podcast
* Đề xuất hợp lý dựa trên sở thích của bạn
* Nghe trên Android, iOS và web

Các tính năng :
* Gói dành cho gia đình, nơi tối đa sáu thành viên gia đình  thể thưởng thức Google Play Âm nhạc mang 1 chi phí thấp.
* Truy cập theo đề nghị hơn 35 triệu bài hát
* Tư cách thành viên YouTube Music Premium (xem music.youtube.com/music_premium để xem thêm chi tiết)
* Tải nhạc xuống thiết bị của bạn và nghe lúc bạn ko kết nối
* Nghe không  quảng cáo, ko bị gián đoạn

Tìm hiểu nơi  sẵn Google Play Âm nhạc tại https://support.google.com/googleplay/?p=available

Tìm hiểu thêm về Google Play Âm nhạc tại https://play.google.com/music

Google Play Music 8.29.9113-1.W Cập nhật

2021-04-07

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  3  =