Google Play Music

Google Play Music 8.29.9113-1.W for Android

Google Play Music

Mô tả của Google Play Music

Các tính năng miễn phí:
* Đài do các chuyên gia tuyển chọn cho bất kỳ điều gì bạn muốn nghe
* Lưu trữ lên tới 50.000 bài hát từ bộ sưu tập nhạc cá nhân của bạn
* Khám phá và đăng ký podcast
* Đề xuất hợp lý dựa trên sở thích của bạn
* Nghe trên Android, iOS và web

Các tính năng :
* Gói dành cho gia đình, nơi tối đa sáu thành viên gia đình  thể thưởng thức Google Play Âm nhạc mang 1 chi phí thấp.
* Truy cập theo đề nghị hơn 35 triệu bài hát
* Tư cách thành viên YouTube Music Premium (xem music.youtube.com/music_premium để xem thêm chi tiết)
* Tải nhạc xuống thiết bị của bạn và nghe lúc bạn ko kết nối
* Nghe không  quảng cáo, ko bị gián đoạn

Tìm hiểu nơi  sẵn Google Play Âm nhạc tại https://support.google.com/googleplay/?p=available

Tìm hiểu thêm về Google Play Âm nhạc tại https://play.google.com/music

Google Play Music 8.29.9113-1.W Cập nhật

2021-04-07

 

Leave a Reply