Google Ống kính

Google Ống kính 1.14.220323019  for Android

Google Ống kính

Mô tả của Google Ống kính

Google Ống kính giúp bạn tìm kiếm những gì bạn thấy, thực hiện công việc nhanh hơn và hiểu rõ thế giới xung quanh, chỉ với cách sử dụng máy ảnh hoặc hình ảnh.

  • Quét và dịch văn bản
  • Xác định loại cây và động vật
  • Khám phá địa điểm xung quanh bạn
  • Tìm món đồ bạn thích
  • Biết phải đặt món gì

Google Ống kính 1.14.220323019 Cập nhật

2022-08-06

Leave a Reply