Google Classroom

Google Classroom 8.0.301.20.90.1 for Android

Google Classroom

Mô tả của Google Classroom

Lớp học là dịch vụ miễn phí dành cho các trường học, tổ chức phi lợi nhuận và bất kỳ ai sở hữu tài khoản Google cá nhân. Lớp học giúp người học và giáo viên dễ dàng kết nối bên trong cũng như bên trong trường học. Lớp học giúp tiết kiệm thời gian và giấy, đồng thời giúp dễ dàng tạo các lớp học, nộp bài tập, trao đổi và luôn  tổ chức.

Google Classroom 8.0.301.20.90.1 Cập nhật

2022-08-08

Leave a Reply