Google Apps Installer

Google Apps Installer apk  4.4.2 for Android

Google Apps Installer

Mô tả của Google Apps Installer

Với Google Apps Installer, bạn có thể dễ dàng cài đặt các bộ ứng dụng của Google trên điện thoại thông minh Meizu của mình.
Khung dịch vụ của Google, Quản lý tài khoản Google, Dịch vụ của Google Play sẽ có sẵn cho bạn trên điện thoại của bạn.

Đặc trưng:
Bạn có thể tải xuống và cài đặt tất cả Google Apps.
Cửa hàng Google Play và Dịch vụ Play
Hỗ trợ Android 4.0+
Khung thiết bị của Google.
Đồng bộ dữ liệu Google.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  7  =