Giang Hồ Y Quán

Giang Hồ Y Quán apk  1.0.48 for Android

Giang Hồ Y Quán


Giang Hồ Y Quán

Giang Hồ Y Quán (2)
Giang Hồ Y Quán
Giang Hồ Y Quán (3)
Giang Hồ Y Quán (1)
Giang Hồ Y Quán (4)
Giang Hồ Y Quán (2) Giang Hồ Y Quán Giang Hồ Y Quán (3) Giang Hồ Y Quán (1) Giang Hồ Y Quán (4)

Mô tả của Giang Hồ Y Quán

Ở Giang Hồ Y Quán, có đủ loại người tìm đến Y Quán của ngài xin đan hỏi dược. Lúc chữa bệnh chữa thương, tìm hiểu giang hồ bí sử, cũng không ngừng tìm kiếm kiến thức Đông Y.

·Hoa Đà chuyển thế, diệu thủ hồi xuân
Ở Giang Hồ Y Quán, ngài nghiên cứu đủ mọi cách chữa bệnh các biểu hiện triệu chứng nan giải, như: trúng tên, dịch bệnh, bệnh tương tư…
Phía sau mỗi dược liệu đều thần bí, đều giấu kín vô số dược liệu quý hiếm chờ ngài thu lượm.
Phối hợp dược liệu khác nhau, ngẫu nhiên tạo thành tuyệt thế Thần Đan, công việc luyện đan của ngài khó mà biết trước.

Thuê người làm kỹ năng đặc thù, hỗ trợ cho con đường kinh doanh của ngài.
Y Quán, gieo trồng Hoa Viên, chuyên chở bến tàu, bán đấu giá dược liệu, nhiều loại sản phẩm đang đợi ngài khai thác.

Hoa quả cùng ấm nước đơn giản đã có thể thu hoạch được công thức mỹ thực.
Mỗi một bức thư mang đến không chỉ là giang hồ bí kiếp, mà còn có những câu chuyện xưa đằng sau bí phương đó.

Giang Hồ Y Quán 1.0.48 Cập nhật

2021-06-23

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  9  =  16