Geometry Dash Lite

Geometry Dash apk 2.21 for Android

Geometry Dash Lite

 

Mô tả của Geometry Dash Lite

Nhảy và bay theo cách của bạn qua nguy hiểm trong platformer trò chơi hành động dựa trên nhịp điệu này!

Chơi trò chơi 1 chạm đơn giản sẽ giúp cho bạn giải trí trong nhiều giờ!

Liên hệ hỗ trợ: support@robtopgames.com

Geometry Dash Lite 2.21 Cập nhật

2019-12-14

 

Leave a Reply