Gboard – Bàn phím Google

Gboard 11.6.10.433184565-release-arm64-v8a for Android

Gboard – Bàn phím Google

Mô tả của Gboard

Gboard tốc độ và độ tin cậy, chức năng nhập bằng cách lướt, nhập liệu bằng giọng nói và nhiều tính năng khác

Ngày phát hành:

2022-04-28

Leave a Reply