Gaming Mode The Ultimate Game Experience Booster

Gaming Mode The Ultimate Game Experience Booster 1.0.10 for Android

Gaming Mode

Mô tả của Gaming Mode

Ứng dụng Chế độ chơi game độc nhất trên PlayStore đi kèm với một bộ tính năng tiện lợi để nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn. Định cấu hình nó một lần và Chế độ chơi game sẽ tự động làm phần còn lại cho bạn.

Bạn  thể định cài đặt cấu hình các cài đặt sẽ tự động được áp dụng khi trò chơi bắt đầu. Bạn  thể định cấu hình các cài đặt này trên toàn bộ hoặc trên cơ sở từng trò chơi. Chế độ chơi trò chơi cũng ghi nhớ cài đặt trang bị hiện có của bạn và khôi phục chúng sau lần chơi trò chơi của bạn sau khi bạn đóng dịch vụ từ bảng thông báo. Giờ đây, bạn ko còn phải loay hoay với các cài đặt trang bị của mình trước mỗi phiên chơi trò chơi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại gamingmode@smoothmobile.freshdesk.com.

Leave a Reply