Free VPN Fast, Secure and Unblock Proxy & Sites

Free VPN Fast, Secure and Unblock Proxy & Sites  1.2 for Android

Free VPN Fast

Mô tả của Free VPN

VPN tạo ra 1 “đường hầm” bảo mật, được mã hóa qua internet giữa máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn và bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào bạn đang tìm mọi cách truy cập.

Điều này  thể làm được bằng cách chuyển hướng kết nối của bạn qua một máy chủ VPN ở 1 quốc gia khác, điều này khiến cho cho nó xuất hiện trên 1 website hoặc ứng dụng mà bạn chỉ là một khách truy cập ‘cục bộ’ khác.

Khi bạn muốn che vị trí thực của mình, chỉ cần khởi chạy ứng dụng VPN, chọn quốc gia mà bạn muốn kết nối sau đó rời đi! Sau đó, chỉ nên dùng trình phê duyệt của bạn và bất kỳ ứng dụng nào như bạn thường làm.
Cập nhật VPN Free 1.2
2019-01-28

 

Facebook Comments

1 thought on “Free VPN Fast, Secure and Unblock Proxy & Sites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »