FNF Music Battle: Friday Funkin Beat Hit Mod

FNF Music Battle apk 1.0.3 for Android

FNF Music Battle


Mô tả của FNF Music Battle

Một trận chiến âm nhạc hoàn toàn mới mẻ cuối cùng đã đến!
– Sử dụng chính xác ngón tay của bạn để đánh các mũi tên nhìn thấy
– Hãy nhớ để khai thác những mũi tên âm nhạc ngay trên nhịp. 
FNF Music Battle 1.0.3 Cập nhật
2021-09-27

Leave a Reply