Floating Notes

Floating Notes apk  3.22 for Android

Floating Notes


Mô tả của Floating Notes

Tạo các ghi chú dính luôn hiển thị trong lúc sử dụng các ứng dụng khác. Viết ra tất cả những gì bạn cần nhắc nhở và có nó trong tay bất cứ khi nào bạn cần. Dễ sử dụng và đơn giản.

· Gắn các ghi chú vào cạnh màn hình dưới dạng các biểu tượng nhỏ.
· Rất nhiều biểu tượng và màu sắc cho ghi chú của bạn
· Đặt ghi chú minh bạch
· Truy cập ghi chú cũng từ bên trong ứng dụng
· Bật hoặc tắt khả năng hiển thị để xem phim hoặc chơi trò chơi

Floating Notes 3.22 Cập nhật

2021-07-16

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  87  =  92