File Manager

File Manager apk  3.0.10(20190717_171801) for Android

File Manager

Mô tả của Quản Lý File

Quản lý file của bạn hiệu quả và dễ dàng giúp bạn xử lý tất cả các file dù chúng được lưu trên bộ nhớ thiết bị, thẻ microSD, mạng nội bộ, và các tài khoản lưu trữ đám mây, giúp bạn sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa hoặc chia sẻ file từ bất kỳ bộ nhớ nào.

File Manager 3.0.10(20190717_171801) Cập nhật

2019-10-19

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

76  +    =  82