Fall Dudes (Early Access)

Fall Dudes (Early Access)   1.4.1 for Android

Fall Dudes (Early Access)


Mô tả của Fall Dudes (Early Access)

Chơi với 39 đối thủ khác trong trò chơi dựa trên vật lý hỗn loạn này trong nhiệm vụ giành chiến thắng và trở thành người chiến thắng cuối cùng! Fall Dudes cho phép bạn cạnh tranh trong một loạt các thử thách điên rồ và vô lý với mục tiêu duy nhất là làm cho mọi cấp độ bạn chơi thậm chí còn vui nhộn hơn so với nỗ lực trước đó của bạn.

Những cánh cửa bất ngờ, vượt qua chướng trở ngại hoặc cho ai đó một vụ nổ (Như nghĩa đen). Bạn có thể chọn mẫu nhân vật cho mình. Vậy bạn đã sẵn sàng chưa? Thắt dây an toàn và Fall Dudes!

Fall Dudes (Early Access) 1.4.1 Cập nhật

2021-05-25

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  66  =  70