EXiTS Trò chơi thoát phòng

EXiTS apk  8.7 for Android

EXiTS Trò chơi thoát phòng


Mô tả của EXiTS

Tìm đường và chạy thoát khỏi phòng.
Những bí ẩn được ẩn giấu trong các phòng. Hãy tìm chúng và giải các câu đố.
“Thoát” là game thuộc loại rõ ràng. Nếu bạn không thể giải quyết bí ẩn, bạn có thể xem lại gợi ý. Bạn có thể chơi dễ dàng ngay cả khi bạn mới chơi.
twitter: @NAKAYUBI_CORP
instagram: @nakayubi_corp

EXiTS 8.7 Cập nhật

2021-05-20

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  66  =  76