Evil Hunter Tycoon

Evil Hunter Tycoon apk  1.122 for Android

Evil Hunter Tycoon

Mô tả của Evil Hunter Tycoon

“Chúa Tể Hắc Ám đã gây diệt vong trên khắp thế giới, và xoá sổ mọi thứ…
Những người sống sót khởi đầu trò chơi sinh tồn!”▶Nhiệm Vụ 1: Tái thiết Thị Trấn bị tàn phá
▶Nhiệm Vụ 2: Tuyển mộ những Thợ Săn mạnh mẽ để chống quái vật!

Evil Hunter Tycoon 1.122 Cập nhật

2020-04-20

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2  +  8  =