eNetViet

eNetViet 22.6 for Android

Mô tả của eNetViet

eNetViet là ứng dụng kết nối thông báo trực tuyến giữa Gia đình và Nhà trường, do Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích phát triển, nhằm mang lại tiện lợi thiết thực cho các Sở, Phòng Giáo dục, những đơn vị Trường học và Phụ huynh học sinh.
Với sự ủng hộ của đông đảo các nhà quản lý giáo dục, gia sư và phụ huynh học sinh, eNetViet đã phát triển thành công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng một mô hình giáo dục hiện đại, văn minh, thân thiện trong thời đại khoa học 4.0.
* Hỗ trợ người dùng:
– Hotline: 1900 4740
– Email: cskh@quangich.com
– Website: http://enetviet.com
– Facebook page: https://www.facebook.com/mxhgd.enetviet
– Facebook SMS: http://m.me/quangich.com.vn

eNetViet 22.6 Cập nhật

2022-08-11

Leave a Reply