Elemental Dungeon

Elemental Dungeon apk  1.3 for Android

Elemental Dungeon

Mô tả của Elemental Dungeon

Khám phá những hầm ngục tự nhiên bằng cách kết hợp những yếu tố để tạo ra những phép thuật mạnh mẽ.
Sử dụng môi trường và cải thiện kỹ năng của bạn để đánh bại lũ quái vật ẩn núp bên trong. Tìm vật phẩm mạnh mẽ, gặp gỡ các sinh vật lạ và chơi những lớp độc đáo khác nhau trong nhiệm vụ của bạn để giải quyết các bí hiểm của Dungeon Elemental.

• Facebook: https://www.facebook.com/elementaldungeon/
• Trang web: https://www.combotraveller.com/elementaldungeon

Elemental Dungeon 1.3 Cập nhật
2020-01-21

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1  +  7  =