Echoes of Magic

Echoes of Magic apk 1.0.0 for Android

Echoes of Magic

Echoes of Magic

download Echoes of Magic (4)
download Echoes of Magic (3)
Echoes of Magic
download Echoes of Magic (5)
download Echoes of Magic (6)
download Echoes of Magic (1)
download Echoes of Magic (4) download Echoes of Magic (3) Echoes of Magic download Echoes of Magic (5) download Echoes of Magic (6) download Echoes of Magic (1)

Mô tả của Echoes of Magic

Echoes of Magic là một game MMORPG giả tưởng, nơi bạn với thể hài hòa và kết hợp những kỹ năng của anh hùng 1 cách tự do.Là một nhà thám hiểm dũng cảm, để bảo vệ thị trấn nhỏ mà bạn đã sống trong suốt cuộc đời, bạn buộc phải trải qua những cạnh tranh gian khổ, lên đỉnh Núi Tuyết và chiến đấu  Rồng vĩ đại! Nhưng lúc bạn đánh bại con rồng, bạn phát hiện ra một âm mưu khác đang được thực hiện, và một cuộc khủng hoảng lớn hơn đang rình rập! Mạo hiểm giả, bạn buộc phải đặt chân vào cuộc hành trình bảo vệ những người nhà yêu, quê hương của bạn và thế giới!

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6  +  3  =