Draw Climber apk  1.7.1 for Android

Draw Climber

Mô tả của Draw Climber

Cuộc đua thú vị nhất dành cho bạn!

Vẽ chân của bạn để giành thắng lợi trong cuộc đua!

Bất kỳ bản vẽ sẽ khiến cho cho bạn chạy!

Khi bạn bị mắc kẹt, bạn  thể vẽ 1 dạng hình khác để vượt qua!

Draw Climber 1.7.1 Cập nhật
2020-05-07
Cải tiến linh tinh.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  +  1  =