Dolphin Emulator apk 5.0-15260 for Android

Dolphin Emulator

Dolphin Emulator

Dolphin Emulator apk
Dolphin Emulator (2)
Dolphin Emulator apk Dolphin Emulator (2)

Mô tả của Dolphin Emulator

Phiên bản beta Dolphin Emulator chính thức, được cập nhật hàng tháng với những cải tiến mới nhất cho phần mềm của chúng tôi.

Bạn phải sở hữu và mua các trò chơi của riêng mình để sử dụng chúng với Dolphin.

Truy cập trang web của chúng tôi tại http://dolphin-emu.org

Ứng dụng này được cấp phép bởi GNU GPL v2 + và mã nguồn đầy đủ có sẵn thông qua kho lưu trữ Git công khai tại https://github.com/dolphin-emu/dolphin

Ngày phát hành:

2021-10-03

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  53  =  58