Piano Magic Tiles

Piano Magic Tiles 2.6  for Android

Piano Magic Tiles

Mô tả của Piano Magic Tiles

Luật chơi :
– Chạm vào nốt nhạc theo giai điệu. Giữ nốt dài cho đến cuối nốt nhạc để được điểm cao hơn
– Đạt 2 sao để mở khoá bài hát mới
– Bạn  thể chơi một bài hát bất kì và mở khoá các bài hát sau đó

Ứng dụng này không bao gồm bất kỳ tài liệu với bản quyền.
Những giai điệu piano được sắp xếp sở hữu từng nốt piano

Piano Magic Tiles 2.6 Cập nhật

2020-11-13

Leave a Reply