Độ ta không độ nàng Sóng Gió Bạc Phận Piano Tiles

Độ ta không độ nàng Sóng Gió Bạc Phận Piano Tiles  2.3 for Android

Độ ta không độ nàng

Độ ta không độ nàng

Độ ta không độ nàng apk
Độ ta không độ nàng (4)
Độ ta không độ nàng (5)
Độ ta không độ nàng (2)
Độ ta không độ nàng (3)
Độ ta không độ nàng (7)
Độ ta không độ nàng (6)
Độ ta không độ nàng (10)
Độ ta không độ nàng (9)
Độ ta không độ nàng (8)
Độ ta không độ nàng apk Độ ta không độ nàng (4) Độ ta không độ nàng (5) Độ ta không độ nàng (2) Độ ta không độ nàng (3) Độ ta không độ nàng (7) Độ ta không độ nàng (6) Độ ta không độ nàng (10) Độ ta không độ nàng (9) Độ ta không độ nàng (8)

Mô tả của Độ ta không độ nàng Sóng Gió Bạc Phận Piano Tiles

Luật chơi :
– Chạm vào nốt nhạc theo giai điệu. Giữ nốt dài cho đến cuối nốt nhạc để được điểm cao hơn
– Đạt 2 sao để mở khoá bài hát mới
– Bạn  thể chơi một bài hát bất kì và mở khoá các bài hát sau đó

Ứng dụng này không bao gồm bất kỳ tài liệu với bản quyền.
Những giai điệu piano được sắp xếp sở hữu từng nốt piano

Độ ta không độ nàng Sóng Gió Bạc Phận Piano Tiles 2.3 Cập nhật

2020-02-19
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7  +  2  =