Disney Sorcerer’s Arena

Disney Sorcerer's Arena  15.0 for Android

Disney Sorcerer’s Arena

Mô tả của Disney Sorcerer’s Arena

Disney Sorcerer’s Arena là trò chơi nhập vai theo lượt cuối cùng với PvP thời gian thực. Đi vào thế giới táo bạo và đầy đấu tranh của Sorcerer, nơi mọi lựa chọn của bạn sẽ quyết định di sản của bạn. Tụ hội đội hình của bạn từ điểm số của các huyền thoại Disney và Pixar sẵn sàng chiến đấu, và kiểm tra sức mạnh của bạn trong đấu trường PVP đầy hành động

THEO DÕI CHÚNG TÔI tại
Twitter @sorcerersarena
facebook.com/sorcerersarena

Disney Sorcerer’s Arena 15.0 Cập nhật

2021-03-09

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  2  =