Dịch vụ Google Play cho AR

Google Play Services for AR  1.15.200121046 for Android

Google Play Services for AR

Google Play cho AR

Google Play cho AR apk
Google Play cho AR (2)
Google Play cho AR (3)
Google Play cho AR (5)
Google Play cho AR (4)
Google Play cho AR apk Google Play cho AR (2) Google Play cho AR (3) Google Play cho AR (5) Google Play cho AR (4)

Mô tả của Dịch vụ Google Play cho AR

Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được tự động cài đặt và cập nhật trên các trang bị được hỗ trợ. Dịch vụ này mở ra các trải nghiệm thực tiễn tăng cường (AR) được xây dựng bằng ARCore. Các bản cập nhật tự động đảm bảo rằng những ứng dụng chức năng Thực tế tăng cường hoạt động mà không bắt buộc tải xuống bổ sung.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7  +    =  14