Dawn of Zombies

Dawn of Zombies  2.98 for Android

Dawn of Zombies


Mô tả của Dawn of Zombies

DoZ là game mô phỏng trực tuyến về quá trình tồn tại trong thế giới hậu tận thế. Ở đây, những người sống qua thảm Họa phải tự tìm cách sống sót trong cơn đói khát, sai lệch, dị nhân và các quái vật cuồng sát, bệnh tật và chất phóng xạ. Và có cả những người còn sống sót khác. Hãy vượt qua cái nóng khắc nghiệt và băng giá chết chóc như một chuyên gia sinh tồn tự nhiên. Nhưng cũng phải cẩn thận: các Vùng đất sẽ trở nên thật nguy hiểm hơn nhiều khi màn đêm buông xuống.

Dawn of Zombies 2.98 Cập nhật

2021-06-11

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3  +  2  =