Đấu Trường AFK

Đấu Trường AFK  1.72.01 for Android

Đấu Trường AFK

Đấu Trường AFK

Đấu Trường AFK (2)
Đấu Trường AFK apk
Đấu Trường AFK (5)
Đấu Trường AFK (4)
Đấu Trường AFK (6)
Đấu Trường AFK (3)
Đấu Trường AFK (2) Đấu Trường AFK apk Đấu Trường AFK (5) Đấu Trường AFK (4) Đấu Trường AFK (6) Đấu Trường AFK (3)

Mô tả của Đấu Trường AFK

Không ai biết nhân vật bí hiểm này  khả năng gì.
Ngay cả nhà thông thái Thủ lãnh Người thú Skriath cũng chưa từng thấy 1 kiếm sĩ nào như thế cả.
“Nhanh nhẹn như 1 con én, đơn thuần như tuyết”
Đây là bí quyết những kỹ năng đương đầu của anh ấy đã được biểu đạt như các người đã chứng kiến anh ấy trong chiến đấu.
Sử dụng miễn phí anh hùng Thứ nguyên mới nhất và nâng cấp dễ dàng!
Khám phá các anh hùng và phe phái với phong cách nghệ thuật độc nhất và ấn tượng riêng lấy cảm hứng từ thần thoại Celtic.
Không cần phải  chiến lược phức tạp. Hãy ko ngừng tiến lên trong lúc bạn thư giãn!
Sử dụng Pha lê vang lừng để khiến cho cho các anh hùng cấp thấp của bạn mạnh hơn!
Sử dụng nhiều anh hùng và chiến lược khác nhau!
Khám phá các kho báu lý tưởng trong khi khám phá Đỉnh núi thời gian và Giang hồ ký!
Đấu Trường AFK 1.72.01 Cập nhật
2021-11-18
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

59  +    =  63