Đại Hiệp Piu Piu Piu

Đại Hiệp Piu Piu Piu apk  1.8 for Android

Đại Hiệp Piu Piu Piu

Đại Hiệp Piu Piu Piu

Đại Hiệp Piu Piu Piu apk
Đại Hiệp Piu Piu Piu (2)
Đại Hiệp Piu Piu Piu (6)
Đại Hiệp Piu Piu Piu (5)
Đại Hiệp Piu Piu Piu (3)
Đại Hiệp Piu Piu Piu (4)
Đại Hiệp Piu Piu Piu (7)
Đại Hiệp Piu Piu Piu apk Đại Hiệp Piu Piu Piu (2) Đại Hiệp Piu Piu Piu (6) Đại Hiệp Piu Piu Piu (5) Đại Hiệp Piu Piu Piu (3) Đại Hiệp Piu Piu Piu (4) Đại Hiệp Piu Piu Piu (7)

Mô tả của Đại Hiệp Piu Piu Piu

Dùng tay thao tác bắn ,né, điều khiển nhân vật, tận hưởng cảm giác bắn mục tiêu cực đã. Tổ đội đôi, hợp tác với bạn bè cùng nhau vượt ải!

Bạn không bao giờ biết trước được ải sau sẽ gặp phải đối thủ thế nào.

Đông Phương Bất Bại, Kiều Phong, Đoàn Dự và nhiều loại phong cách đợi bạn thu thập.

Phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm Tự, Phái Nga Mi.. những trường phái giúp bạn trở thành cao thủ võ lâm.

Hoa Sơn Mộ Kiếm,  Đảo Đào Hoa, Phái Võ Đang, Thiếu Lâm Tự đợi đại hiệp khiêu chiến!

Hơn 100 mẫu khí giới gồm cung,nỏ, phi đao, phi kiếm ,quạt

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  75  =  78