Cyber Fantasy

Cyber Fantasy 1.0 for Android

Cyber Fantasy


Mô tả của Cyber Fantasy

Trái đất, vẫn còn trong thời kỳ hơi nước, đã bị xâm chiếm bởi các thế lực vô danh của trí thông minh và vũ khí ngoài trái đất, và ngọn lửa chiến tranh đã phá hủy nền văn minh nhân loại. Những người còn sống sót tập hợp lại và giữ vững niềm tin sinh tồn cho đến ngày nay. Hàng ngàn năm sau, kẻ xâm lược cũ lại đến. Ngọn lửa hy vọng có thể tồn tại? Chiến đấu vì vinh quang cuối cùng của nhân loại ……

Cyber Fantasy 1.0 Cập nhật
2021-08-13

Leave a Reply