CPU-Z

CPU z 1.41 for Android

Mô tả của CPU-Z

Phiên bản Android của công cụ nhận dạng CPU phổ biến dành cho PC, CPU-Z là một ứng dụng miễn phí báo cáo thông tin về thiết bị của bạn

CPU-Z 1.41 Cập nhật

2021-10-13

Leave a Reply