Công cụ GFX cho Cyber Hunter

GFX cho Cyber Hunter  1.0 for Android

Công cụ GFX cho Cyber Hunter

Công cụ GFX cho Cyber Hunter

Công cụ GFX cho Cyber Hunter
Công cụ GFX cho Cyber Hunter (2)
Công cụ GFX cho Cyber Hunter (4)
Công cụ GFX cho Cyber Hunter (3)
Công cụ GFX cho Cyber Hunter Công cụ GFX cho Cyber Hunter (2) Công cụ GFX cho Cyber Hunter (4) Công cụ GFX cho Cyber Hunter (3)

Mô tả của Công cụ GFX cho Cyber Hunter

Mở khóa đồ họa tối đa 60 khung hình / giây
Nếu game có các tùy chọn đồ họa HD & HDR, thì bạn có thể chuyển đến thay đổi độ phân giải của Ứng dụng GFX này và đặt ở chế độ 1920 × 1080 hoặc 2560 × 1440.
 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49  +    =  56